Pro & Akademi

GOLF GRØNN GLEDE / PARAGOLF

Grunnet Covid-19 er Golf Grønn Glede gruppen satt på pause inntil videre.

Golf - Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud, hvor formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktiv etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas. 

- Gruppen spiller fast hver onsdag klokka 13:00 på Nordhaug Golfklubb, i samarbeid med Toppgolf.
- Under vintermånedene spilles det på golfsimulatorene på Toppgolf senteret.


GGG betyr mye for mange som ellers ikke ville kommet seg ut på en golfbane. Vi bryter barrierer og tilbyr et inkluderende miljø, sosialt samvær, mestring og ikke minst; mye glede.
VI BYR PÅ OSS SELV OG SPILLER SOM DEN VI ER

- Gratis å delta
- Alle aldre velkommen
- Lavterskelstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne, psykisk lidelse, post kreft etc.
- Aktivitetstilbud som gir glede og mestring
- Ingen ferdigheter nødvendig
- Klubben stiller med utstyr
- Ingen dresscode
- Bruk praktiske klær og joggesko

ANSVARLIG

Bærum Kommune
Petter Haugen
977 13 564
petter.haugen@baerum.kommune.no

Lagleder
Benedicte Finnema
481 41 477
benefinn@gmail.com

Spørsmål kan rettes til Petter Haugen
Mulighet for leie av golfbil


HVORFOR GOLF - GRØNN GLEDE?
Gjennom Golf - Grønn Glede settes fokus på golf og helse. De fleste kan spille golf. Det er en idrett man kan starte med tidlig eller sent i livet, og nybegynnere og etablerte spillere kan spille sammen på like vilkår. Felles er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger.

Målgruppen inkluderer blant annet bevegelseshemmede, utviklingshemmede, kreftrammede og pårørende, hjerte- og lungesyke, personer med psykiske helseproblemer, personer med rusproblemer, personer med diabetes, uføretrygdede, langtidssykmeldte og utsatt ungdom.

Golf – Grønn Glede er et initiativ fra norske golfklubber og NGF i samarbeid med Lyberg & Partnere, Mental Helse, Diabetesforbundet og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke.