Toppgolf

Avtale signert med Haga Golfklubb

Av: Admin  |  Publisert: 7. mai 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Toppgolf har signert avtale med Haga.

Toppgolf AS har signert leieavtalen med Haga Golf AS. Avtalen omfatter driving range,  korthullsbane og golfklubb, 1.etasje med simulatorer, kafeteria, proshop, innendørs range, treningslokale i 2. etasje samt parkeringsplassen.

Avtalen har økonomisk virkning fra 1. januar 2024 og en varighet på 10 år med opsjon på forlengelse for ytterligere 10 + 7 år fram til 2050. Avtalens økonomiske målsetting er å gi begge selskapene et positivt resultatbidrag både for 2024, og for årene framover.

 
Haga Golf AS vil i første omgang drive virksomheten med samme teknologi på både range (Toptracer) og inne på simulatorsenteret (Full Swing). De vil legge opp til en bærekraftig utvikling hvor eventuelle fornyelser eller utskiftninger kan finansieres over driften.
 
Haga Golf AS er nå også ansvarlig for vedlikeholdet av banen på Toppgolf/Nordhaug gjennom deres banesjef James Bentley. Nordhaug Golfklubb vil fortsatt administreres av klubbens styre samt daglig leder Carina Gudbrandsrud. 
 
All medlemstrening, kurs og organisert junior trening for både Haga Golfklubb og Nordhaug Golfklubb vil skje i regi av Ace Golf, med Tom Hestø som Head Pro.
 
Målet med samarbeidet er å skape et helhetlig tilbud med høy kvalitet, bedre treningsmuligheter gjennom hele året, samt å utvikle hele anlegget best mulig på lang sikt. Vi kommer til å bruke 2024 på å bli kjent med hverandre, driften av anlegget samt legge planer for utvikling og drift for årene framover.
 
Administrasjonen og styret i Toppgolf AS ønsker alle en flott golfsesong!